Lịch công tác tuần

Thông báo

thông báo lịch trực từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo nghỉ học từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo lịch trực từ 16-3 đến 29-3-2020

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

KẾ HOẠCH PHÒNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong ngày hôm nay

Thông báo

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:46 28/07/2015  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Diễm Hoa
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  150 Chi Lăng

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1108