Lịch công tác tuần

Thông báo

thông báo lịch trực từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo nghỉ học từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo lịch trực từ 16-3 đến 29-3-2020

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

KẾ HOẠCH PHÒNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong ngày hôm nay

Thông báo

Khối Nhà trẻ - Mẫu giáo Bé

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Chuyện “Đôi bạn nhỏ ”

                                                                             ...

Chuyện " Đôi bạn tốt"

HOẠT ĐỘNG HỌC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC ĐỀ TÀI: CHUYỆN ”Đôi bạn tốt” Độ tuổi: 3 – 4 tuổi   I. MỤc đích yêu cẦu:  1. Kiến thức:  - Trẻ biết tên câu chuyện và các nhân vật trong câu chuyện.  - Trẻ hiểu nội...