Lịch công tác tuần

Thông báo

thông báo lịch trực từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo nghỉ học từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo lịch trực từ 16-3 đến 29-3-2020

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

KẾ HOẠCH PHÒNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong ngày hôm nay

Thông báo

Khối Mẫu giáo Nhỡ

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Giáo án tạo hình

HOẠT ĐỘNG HỌC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH ĐỀ TÀI: Nặn cái bát. (Tiết mẫu)   I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Trẻ biết cách làm mềm đất, xoay tròn, ấn dẹt, ấn lõm … để tạo thành cái bát. 2. Kỹ năng: - Rèn sự khéo...

Thơ " Hoa mào gà"

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI HOA HOẠT ĐỘNG HỌC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC ĐỀ TÀI : Thơ “Hoa mào gà” Độ tuổi: 4 – 5 tuổi    I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:   1. Kiến thức: - Trẻ đọc được và hiểu nội dung bài...