Lịch công tác tuần

Thông báo

thông báo lịch trực từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo nghỉ học từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo lịch trực từ 16-3 đến 29-3-2020

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

KẾ HOẠCH PHÒNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong ngày hôm nay

Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:21 13/03/2020  

thông báo lịch trực từ 16-3 đến 29-3-2020

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ

           TRƯỜNG MẦM NON PHÚ CÁT

 

DANH SÁCH TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

Ngày trực

Giờ trực

Trực giáo viên

Trực Quản Lý

Trực bảo vệ

Chữ kí

Thứ 2

Ngày 16/3/2020

 

Sáng

 

Phan Thị Bích Nhi - 097.619.4222

Hoàng Thị Mỹ Vân – 077.357.0008

Hiệu Trưởng

0905665269

Bảo vệ

 

 

Chiều

Lê Trọng Thị Thìn - 076.942.5025

 

Thứ 3

Ngày 17/3/2020

 

Sáng

 

Huỳnh Thị Mỹ - 093.515.0867

Nguyễn Lê Diệu Phước - 090.568.4391

P. Hiệu Trưởng (Nhung)

078.857.6672

Bảo vệ

 

 

Chiều

Nguyễn Thị Diệu Hằng – 093.573.7525

 

Thứ 4

Ngày 18/3/2020

 

Sáng

Văn Bích Thủy - 0942830227

Nguyễn Thị Mỹ Trâm - 097.938.7015

P.Hiệu Trưởng (Kính)

0914553768

Bảo vệ

 

 

Chiều

Nguyễn Thị Thanh - 081.788.2664

 

Thứ 5

Ngày 19/3/2020

 

Sáng

 

Nguyễn Thị Phương Thúy - 096.863.8255

Nguyễn Thị Phương Thảo – 093.587.8697

Hiệu Trưởng

0905665269

Bảo vệ

 

 

 

Chiều

Nguyễn Thị Mỹ Anh - 090.912.4038

 

Thứ 6

Ngày 20/3/2020

 

Sáng

Nguyễn Thị Phi Yến - 084.600.4005

Phan Thị Huế - 091.276.4970

P.Hiệu Trưởng (Nhung)

078.857.6672

 

Bảo vệ

 

 

Chiều

Nguyễn Thị Cẩm Nhung – 0918524945

 

Thứ 7

Ngày 21/3/2020

 

Sáng

 

Cao Thị Hằng Nga – 098.990.6214

Trần Nguyễn Tường Vy - 079.452.6345

P.Hiệu Trưởng (Kính)

0914553768

 

Bảo vệ

 

 

Chiều

Võ Thị Tuyết Anh - 081.385.1371

 

Thứ 2

Ngày 23/3/2020

 

Sáng

 

Hoàng Thị Mỹ Vân – 077.357.0008

Lê Trọng Thị Thìn - 076.942.5025

Hiệu Trưởng

0905665269

Bảo vệ

 

 

Chiều

Phan Thị Bích Nhi - 097.619.4222

 

Thứ 3

Ngày 24/3/2020

 

Sáng

 

Nguyễn Lê Diệu Phước - 090.568.4391

Nguyễn Thị Diệu Hằng – 093.573.7525

P. Hiệu Trưởng (Nhung)

078.857.6672

Bảo vệ

 

 

Chiều

Huỳnh Thị Mỹ - 093.515.0867

 

Thứ 4

Ngày 25/3/2020

 

Sáng

Văn Bích Thủy – 0942830227

Nguyễn Thị Thanh - 081.788.2664

P.Hiệu Trưởng (Kính)

0914553768

Bảo vệ

 

 

Chiều

Nguyễn Thị Mỹ Trâm - 097.938.7015

 

Thứ 5

Ngày 26/3/2020

 

Sáng

 

Nguyễn Thị Phương Thúy - 096.863.8255

Nguyễn Thị Mỹ Anh - 090.912.4038

Hiệu Trưởng

0905665269

Bảo vệ

 

 

Chiều

Nguyễn Thị Phương Thảo – 093.587.8697

 

Thứ 6

Ngày 27/3/2020

Sáng

Nguyễn Thị Cẩm Nhung – 0918524945

Phan Thị Huế - 091.276.4970

P.Hiệu Trưởng (Nhung)

078.857.6672

Bảo vệ

 

 

Chiều

Nguyễn Thị Phi Yến - 084.600.4005

 

Thứ 7

Ngày 28/3/2020

 

Sáng

 

Võ Thị Tuyết Anh - 081.385.1371

Trần Nguyễn Tường Vy - 079.452.6345

P.Hiệu Trưởng (Kính)

0914553768

Bảo vệ

 

 

 

Cao Thị Hằng Nga – 098.990.6214

 

Chủ nhật

Ngày 29/3/2020

Toàn trường tổng dọn vệ sinh

 

 

 

* Thời gian trực:      Buổi sáng:  Từ   7h 00     đến    11h 00.

                                 Buổi chiều: Từ 13h 30    đến     17h 00.    

                                  

 

                                                                                                                           Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2020

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                             

 

                                                                          Nguyễn Thị Diễm Hoa

 

Số lượt xem : 14

Các tin khác