Lịch công tác tuần

Thông báo

thông báo lịch trực từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo nghỉ học từ 30/3 đến 12/4/2020

thông báo lịch trực từ 16-3 đến 29-3-2020

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

KẾ HOẠCH PHÒNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong ngày hôm nay

Thông báo

Văn hóa - Xã hội

Ngành giáo dục cần được chia sẻ
Cứ kêu la đi rồi chẳng ai dạy nhân cách cho con anh đâu Tôi thấy rất lạ là nhiều bậc cha mẹ ở nhà đánh con tới số, nhưng hễ ai chạm phải móng chân, móng tay con mình thì lồng lộn lên, chưa tìm hiểu nguyên nhân thế nào đã vác đơn tố cáo ầm ĩ...